‿︵♡︵‿︵♡︵‿︵(((((≈ ♡ ≈)))))︵‿︵♡︵‿︵❥

★ AQUARIUSTIJDPERK kinderen……..★

Aquariustijdperk kinderen zijn de kinderen geboren vanaf 2000.
Zij zijn de wereldveranderaars, zij zijn de kinderen die de nieuwe energie bij de geboorte met zich meedragen.
Zij kijken niet naar het Aquariustijdperk maar staan letterlijk en figuurlijk zelf met deze energie ín dit nieuwe tijdperk. De energie die hier in zijn volledigheid op aarde is gekomen in 2012 tijdens de overgang van het Vissentijdperk naar het huidige Aquariustijdperk.
Omdat deze kinderen afgestemd zijn op deze Aquariusenergie zijn zij hier met een bijzondere reden. Namelijk met de taak die verandering, vernieuwing die nodig is hier op aarde, in gang te zetten en de nieuwe tijd te gaan vormgeven.

Maar wat wordt dan bedoelt met die bijzondere reden?
Want is dat het typerende van een Aquariustijpderk kind?

BIJZONDERHEDEN van Aquariustijdperk kinderen;

★ Zij dragen de krachtige, verhoogde Aquarius-Energie bij zich.
★ Ziel- geest- lichaam zijn volledig afgestemd op deze energie.
★ Daarmee stroomt deze verhoogde energie door de chakra’s en aura van deze
kinderen.
★ Doordat hun chakra’s en aura breder zijn kan deze energie zonder problemen
doorstromen.

★ Ze hebben een bijzondere, uitgesproken gevoeligheid
★ Ze voelen of weten wat anderen denken, ook al zeggen die iets heel anders.
★ Op een bepaalde manier doorzien ze de ander dan ook en laten dat merken
ook. (Waardoor ze vaak als opstandig, druk of tegendraads worden gezien)
★ Ze hebben een groot mededogen voor alles wat leeft.
★ Vanuit hun ziel hebben ze een open oog voor mensen die gekwetst zijn of
lijden.
★ Daarin moeten zij leren hun eigen grenzen te bewaken, want vaak lopen ze in
hun mededogen voor anderen zichzelf voorbij.
★ Ze hebben een groot gevoel voor wat écht is, en wat niet echt is; zoals ze ook
een groot gevoel hebben voor wie van binnenuit een autoriteit is en wat te
zeggen heeft, of wie die autoriteit alleen maar speelt.
★ Die laatsten zullen het met Aquariustijdperk kinderen niet makkelijk hebben,
want die accepteren geen onechte autoriteit.
★ Daarnaast hebben Aquariustijdperk kinderen een sterke vrijheidsdrang, zijn zij
dromerig en zij staan in een directe verbinding met de geestelijke wereld.
★ Bovendien zijn Aquariustijdperk kinderen nogal vaak de leermeesters van en
een spiegel voor hun ouders.

Want veel ouders veranderen zelf doordat ze een Aquariustijdperk kind mogen begeleiden naar de volwassenheid.

★ Maakt het kind iets zichtbaar met zijn gedrag? Kijk dan eerst eens wat het kind jou laat zien wat er in jezelf nog aan blokkades zijn die vragen om opgelost te worden. Je mag dankbaar zijn dat het kind van nu juist zichtbaar maakt wat anders mag en kan voor het grotere geheel.
★Wanneer je zelf als ouder / volwassene afstemd op deze Aquarius energie zul je veel meer op één lijn komen met deze kinderen. Je bent daarmee zelf afgestemd op de nieuwe Aquarius-Energie waardoor je elkaar veel beter gaat begrijpen.
★ Daarnaast kom je vrij van belastingen en blokkades die in jezelf zitten en door je kind gespiegeld worden. Waardoor je alles kunt opruimen en loslaten wat jou blokkeert.
www.puur-kracht.nl/transformatie/ 

Judith ♡
Puur-Kracht