UW PRIVACY
Voor een goede behandeling, of traject in een andere vorm zoals opleiding, workshop is het – omdat u gebruik maakt van mijn diensten –
noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut bij Puur-Kracht uw persoonsgegevens op de juiste manier verwerk en vastleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

De verwerkte en opgeslagen gegevens bevatten de gegevens die u zelf invult op het intakeformulier.
Registratie van deelname aan een behandeling, opleiding of workshop
Dit bevat: o.a gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen zoals:

• De eerste aanmelddatum
• naam en geboortedatum
• adres en woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• eventuele bedrijfsnaam
• bankgegevens
• beknopt de gegevens over de hulpvraag en het gevolgde traject, opleiding of workshop

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden zoals:
· het maken van bevestigingen, offertes, facturen, certificaten
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het gebruik bij belastingaangifte
en of jaarafrekening door mij of mijn administrateur

· Om andere samenwerkende partij te informeren, bij een verwijzing naar een andere behandelaar of samenwerkingspartner.

UW GEGEVENS ZULLEN ALLEEN GEDEELD WORDEN MET UW EXPLICIETE TOESTEMMING, tenzij de wettelijke omstandigheden anders zijn.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Uw persoonsgegevens m.b.t de behandeling, opleiding, workshop of bestelling zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is met een termijn van 15 jaar.

PRIVACY OP DE BEHANDELNOTA
Op de nota en/of aanmeldbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens
• uw naam, adres en woonplaats en evt. uw e-mailadres
• de datum of periode van de behandeling, opleiding, workshop of bestelling
• korte beschrijving van de behandeling, opleiding, workshop of bestelling
• de kosten van de behandeling, opleiding, workshop of bestelling