Het effect van straling op het lichaam

HET EFFECT OP DE GEZONDHEID

 De EMF straling werkt in op het vloeistoffensysteem van het lichaam. Het lichaam bestaat voor 90% uit vloeistoffen. Dat kun je vergelijken met een honingraat, waarbij alle gaatjes met elkaar verbonden zijn. Wanneer deze gaatjes niet langer meer met elkaar verbonden zijn, dan treden er storingen in het systeem op. Onderzoek heeft aangetoond dat EMF invloed heeft op de calcium huishouding van het lichaam. Hierdoor kan er een teveel aan calcium in de cel stromen. Dit kan leiden tot de vorming van meer vrije radicalen.

Te hoge niveaus van vrije radicalen hebben invloed op het vloeistofsysteem en daardoor op de cellen van het lichaam. Een kenmerk van vrije radicalen is dat zij zich heel gemakkelijk aan een cel kunnen binden. Dit zorgt voor een verstoring van het levensproces van de cel. Daardoor ontstaan er meer ongezonde cellen die hun natuurlijke werking niet kunnen doen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor tal van ziekten, bijvoorbeeld hart en vaat ziekten, leukemie, kanker, snellere veroudering van het lichaam.

Straling vanuit de atmosfeer

Onze atmosfeer. Vanuit de ruimte komt er een eur aan straling naar ons toe. Hoog frequente straling, gamma straling, röntgenstraling. En ook zichtbare licht, infrarood en radiogolven. Dit is de zogenaamde “kosmische straling”. In het grijze deel van het plaatje zie je dat een deel van de kosmische straling wordt afgeschermd door onze atmosfeer, genaamd de ionosfeer en de magnetosfeer. Samen zorgen deze ervoor dat niet alle straling ons kan bereiken. Verder wordt niet alle straling geabsorbeerd door radiogolven, het zichtbare licht en het infrarood licht. Dat is ook nodig anders zou het zonlicht niet kunnen doordringen tot de aarde. Dit principe zorgt ervoor dat er leven op aarde kan zijn.

Gebieden straling. Het grootste deel van de kunstmatige straling maakt gebruik van het gebied waar de straling niet geabsorbeerd wordt. Hier bevindt zich een groot deel van onze radio zenders, 3G, 4G en 5G netwerken, Bluetooth en Wi-Fi. Deze zendmethodes zijn, vanuit een technisch noodzakelijk oogpunt, geplaatst in deze niet absorberende gebieden.

We zoomen in op het gebied van onze zenders. De verschillende namen voor de mobiele netwerken, 3G, 4G en 5G, beschrijven in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet de hoeveelheid gigahertz, maar de generatie van mobiele netwerken.

Als we kijken naar deze generaties van mobiele netwerken dan zien we dat er voor iedere generatie verschillende frequenties gebruikt worden.

Wat dan opvalt bij het 5G netwerk, is dat er gebruik wordt gemaakt van de 26 gigahertz frequentie die valt in het deel dat geabsorbeerd wordt door de atmosfeer.

Bomen, gebouwen en andere objecten absorberen de straling ook waardoor het bereik van deze zenders stoort. Dit is de reden dat er zoveel zenders geplaatst moeten worden. Ook betekent dit dat de zenders krachtiger moeten zijn om de absorptie en storing te compenseren.

EMF heeft een elektrisch en magnetisch component

Alles is EMF

2G 3G 4G 5G Zenders, Mobiele telefoon, WIFI, Slimme meters en de Magnetron

Hier zien we een elektrische golf die gepaard gaat met een magnetische golf. De magnetische golf staat haaks op de elektrische golf. Deze elektrische golf ontstaat doordat elektronen in beweging worden gebracht. De elektrische golf wekt de magnetische golf op en ook andersom. Dit zien we terug in de werking van een dynamo die doormiddel van beweging van magneten elektriciteit opwekt.

Hier zien we een zogenaamde draaggolf. Dit is een constante frequentie waarover een andere frequentie de informatie kan transporteren. Dit is hoe geluid over radiogolven wordt getransporteerd.

Hierbij bestaan twee methodes, AM wat staat voor ‘Amplitude Modulation en FM voor ‘Frequency Modulation’.

Je hebt een draaggolf of ‘carrier wave’ nodig om een signaal bij de ontvanger te krijgen.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de schadelijke non thermische effecten van EMF straling. Deze effecten zijn onder meer vastgesteld in vergelijkende onderzoeken door Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University, Martin. L. Pall.

Deze non-thermische effecten zijn volgens Pall onder te verdelen in twee categorieën, de neurologische aandoeningen en fysieke aandoeningen. Onder neurologische aandoeningen vallen onder andere, stress, depressieve symptomen en hoofdpijn. De fysieke aandoeningen die onder andere geassocieerd worden met EMF straling zijn volges Pall: afname van spermakwaliteit en schade aan cellen en DNA.

Er is in diverse onderzoeken naar voren gekomen dat EMF straling non-thermische schadelijke effecten veroorzaakt. Pall heeft onder andere literatuur-onderzoek uitgevoerd waarbij 23 studies met elkaar zijn vergeleken.

Zoals vermeld is in het onderzoek van Pall vastgesteld dat EMF mede verantwoordelijk is voor een verhoogde opname van calcium in cellen, de zogenaamde calcium influx.

Mensen die gevoelig zijn voor straling en hierdoor tinnitus – oor – piep of suizingen – kunnen baat hebben bij calcium influx blokkers. Dit zijn medicijnen die in eerste instantie ontwikkeld zijn tegen hartritmestoornissen.

Volgens Pall verdwijnen de symptomen van de tinnitus hierdoor, wat een indicatie is voor de verhoogde calcium influx onder invloed van EMF.

Frequenties zijn onder te verdelen in schadelijke en onschadelijke frequenties. Of met andere woorden: harmonisch, hier weergegeven als groene balken of dis-harmonisch, weergegeven als rode balken.