De functie van de Atlas

De functie van de Atlas

De Atlas is je bovenste nekwervel. Hij draagt niet alleen het hoofd, maar zorgt ook voor de ophanging, de balans en de controle van de wervelkolom en van het skelet. Bij veel mensen is de Atlas verschoven en staat daardoor niet in de optimale daarvoor bestemde positie. Deze dislocatie vindt veelal zijn oorzaak bij de geboorte door forse manipulaties aan het hoofd. Bijvoorbeeld als de navelstreng om de hals zit of als er een tang of zuignap gebruikt is. Maar ook door een val, een hersenschudding, een whiplash, een verkeerde houding tijdens een operatie of chronische psychische stress kan een verschuiving van de Atlas ontstaan. Een ontwrichte Atlas veroorzaakt ernstige verstoringen, schade en veranderingen in het lichaam en de lichaamshouding.

Spiritueel energetisch

Doordat je Atlas de “poort” is tussen de kosmos en je hart (chakra), is de natuurlijke positie van deze wervel de sleutel tot een dieper spiritueel bewustzijn. Je Atlas is namelijk de energetische verbinding met jouw persoonlijke fysieke lichaam, waardoor je energie via de kruin door je nekwervels en ruggengraat door je lichaam kan stromen. Een goede doorstroming en een rechte uitlijning van je lichaam, zorgt ervoor dat je contact kunt maken met de stevige basis in jezelf en het activeren van de nog onontwikkelde delen van je ‘’zijn’’. Je fysieke, emotionele en spirituele balans wordt beter, en het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt gestimuleerd. De Atlascorrectie in combinatie met de transformatie van de chakra’s naar de nieuwe Aquariusenergie helpt je om beter te kunnen aarden en met beide benen in deze Nieuwe Tijd te staan.

Zie onder andere voor symptomen, klachten, atlascorrectie en reacties hierop de hoofdstukken hieronder.

Gevolgen ontwrichte Atlas

Bij een scheefstand van de Atlas zien we dat een gecompenseerde ‘scheve’ houding en beenlengte verschil door bekkenscheefstand het gevolg zijn.

Verschillende symptomatische klachten kunnen optreden zoals:

 • Hoofdpijn, migraine

 • Verhoogde spierspanning

 • nekpijn, stijve nek

 • rugpijn, spit, hernia, scoliose, geblokkeerde wervelkolom zenuwen

 • scheefstand bekken of schouders

 • pijn in het heupgewricht

 • problemen en pijn in de knie(ën)

 • gehoorproblemen, oorsuizen, overgevoeligheid voor lawaai

 • aangezichtspijnen

 • ‘zakken’ van een ooglid / ooglid wil niet geheel sluiten

 • scheefstand hoofd / gezicht

 • slikstoornissen

 • evenwichtsstoornissen, duizeligheid, ziekte van ménière

Daar naast kunnen er ook klachten van psychische aard ontstaan zoals

 • Psychische stress

 • snel overprikkelt of emotioneel worden

 • concentratieproblemen

 • AD(H)D en emotionele disbalans

Een Atlascorrectie kan bij veel van bovenstaande klachten verbetering of volledige genezing geven. De mate van de klachten is afhankelijk van de ernst van de scheefstand van de atlas en van eventuele andere oorzaken die een rol spelen.

Atlascorrectie zonder ‘kraken’

Bij de Atlascorrectie wordt NIET gemanipuleerd of ‘gekraakt’ en gebeurt geheel energetisch. Door mijn spirituele ontwikkeling is mijn bewustzijn en afstemming op energie enorm verhoogd en heb ik de mogelijkheid op geheel Energetische wijze de Atlas in de natuurlijke positie terug te brengen. Tijdens de Atlascorrectie vindt een diepgaande ontspanning van de nekspieren plaats, waardoor de Atlas weer zijn juiste positie kan innemen. In de afspraken voorafgaand aan de Atlascorrectie, worden door middel van handoplegging de chakra’s getransformeerd naar de verhoogde energie van het Aquariustijdperk. De chakra’s worden door de transformatie verbreed en doordat de energiedoorstroming veranderd is naar de verhoogde energie van het Aquariustijdperk, is het mogelijk aansluitend aan de energetische Atlascorrectie een nieuwe vorm van regressie toe te passen.

Regressie

Wat ontdekt is dat aan de basis een dieperliggende trauma ligt uit vorige levens, waarvan jij je onbewust bent. Een in jou opgeslagen trauma vanuit een vorig leven en vanuit de familie bloedlijnen. Jouw onderbewustzijn heeft dit trauma opgeslagen en neemt dit mee in dit leven in jouw herinnering. De scheefstand in je Atlas heeft dus ook te maken met dit dieperliggend trauma. De regressie geeft de gelegenheid om het dieperliggende trauma dat bewust of onbewust belastend is, kwijt te raken. Wanneer in het onderbewustzijn een herinnering ligt aan dieperliggend trauma kan de Atlas (opnieuw) scheefstand veroorzaken. Door de combinatie van de Atlascorrectie en de regressie, vindt een energetische opruiming plaats aan belastingen op emotioneel, fysiek en zielsniveau en die we hebben mee gekregen via familielijnen. Dat vergemakkelijkt de aanpassing aan de nieuwe situatie en is een aanvulling op de energetische Atlascorrectie. De Atlascorrectie is een éénmalige correctie voor de rest van het leven.

Na de correctie van de Atlas

Wordt het lichaam steeds ‘wakkerder’ en na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter. Immuunsysteem, hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans. Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, kunnen (weer) moeiteloos een rechte houding aannemen, hun beiden benen zijn weer even lang en de daarmee verbonden pijnen zijn verdwenen. Men kan ook beter omgaan met stress en (beter) richting geven aan zijn of haar leven. Men ervaart een gevoel van openheid en algehele balans.

Doordat elk persoon anders is kan de energetische Atlascorrectie bij iedereen een andere uitwerking hebben. De mate waarin en de snelheid waarmee het proces van verandering zal gaan, zal daarom per persoon verschillen. Daardoor zal de gezondheid bij de een relatief snel herstellen waar het bij de ander meer tijd vraagt.

Reacties na de behandeling

Na de Atlascorrectie kunnen meteen of in de weken of zelfs in de maanden daarna, meer of minder sterke reacties worden gevoeld. Dit is een teken dat het lichaam volop bezig is zich aan te passen aan de nieuwe situatie en met het proces van zelfgenezing. Mogelijke reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en lendenen door aanpassing van spieren en spierbanden. Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen tijdelijk opnieuw (in lichte mate) optreden om vervolgens weer te verdwijnen. Luister daarom goed naar je lichaam.

Ervaringen op fysiek niveau:

 • Geen beenlengte verschil meer

 • geen steunzolen meer nodig

 • Geen klachten meer in de nek, schouder, rug, heup, knieën en enkels

 • geen hoofdpijn of migraine meer

 • verbeterde houding, meer balans, meer in evenwicht

 • geen klachten meer als gevolg van een whiplash

 • zich sterker voelen

 • meer ontspanning in het lichaam

 • betere weerstand

 • betere concentratie

 • beter zicht

 • geen oorsuizen (tinnitus) meer

Daarnaast zijn ook op psychisch,  emotioneel, innerlijk en spiritueel niveau de ervaringen positief:

 • Het gevoel beter ‘geaard’ te zijn

 • innerlijk sterker en krachtiger voelen (zelfvertrouwen)

 • beter in je vel ziten

 • meer (innerlijke) rust

 • intuïtiever

 • gevoeliger

 • meer in contact met jezelf, je lichaam en je omgeving

 • meer in balans en opener

 • beter omgaan met stress

Belangrijk

Voor alle duidelijkheid: Atlascorrectie is geen alternatief voor een diagnose of medische behandeling. Ziektes worden hier niet mee genezen. Wel geeft u uw lichaam de kans een zelfgenezingsproces in te zetten. Soms is het verstandig dit proces te ondersteunen met aanvullende therapieën of behandelingen. Bij ernstige klachten verwijs ik u altijd naar uw arts.